Meldingsplicht

Meldingsplicht infectieziekten

Artsen en laboratoria moeten bepaalde infectieziekten melden bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) als zij deze bij patiënten zien. De meldingen helpen de verspreiding van infectieziekten te stoppen. In Caribisch Nederland geldt ook een meldingsplicht.

Infectieziekten die artsen moeten melden

Een infectieziekte wordt veroorzaakt door micro-organismen. Voorbeelden van micro-organismen zijn bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.
 
Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet u welke infectieziekten meldingsplichtig zijn. Bijvoorbeeld polio en tuberculose. Voor elke ziekte staat vast welke maatregelen de GGD kan nemen om de bevolking te beschermen. De meldingsplicht infectieziekten staat in de Wet publieke gezondheid (Wpg).
Hier gaat om infectieziekten die ernstig genoeg zijn om te melden. Of waarvoor dingen geregeld zijn buiten de normale zorg.

Er zijn ook veel infectieziekten waar de overheid zich niet mee bemoeit, een gewone verkoudheid bijvoorbeeld.

Maatregelen om verspreiding infectieziekten te voorkomen

Als een arts melding maakt van een infectieziekte, spoort de GGD de bron van de infectie op. Ook bekijkt de GGD of de patiënt mogelijk anderen heeft besmet. De GGD kan dan maatregelen nemen. Bijvoorbeeld contacten van de patiënt (laten) vaccineren of medicijnen voorschrijven. Op die manier kan de GGD de mensen beschermen en verspreiding van de ziekte voorkomen.

Melding bij Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

De GGD moet infectieziekten waarvoor een meldingsplicht geldt altijd doorgeven aan het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). Dit gebeurt anoniem. Persoonlijke gegevens van patiënten worden dus niet landelijk bekend. Het CIb gebruikt de meldingen onder andere om te beoordelen of landelijke bestrijdingsmaatregelen nodig zijn.

Bron: RIVM