Privacy en anonimiteit

Privacy en anonimiteit

Het aanvragen en verzenden van je test bij MijnGezondheidTesten is zo anoniem als mogelijk. Wij communiceren nooit gegevens of uitslagen met derden zoals je zorgverzekeraar en/of huisarts. Onze dienstverlening vanuit de website www.mijngezondheidtesten.nl is uitsluitend in Nederland. 
De uitslag voor de SOA testen is anoniem.

Voor de corona testen kan dit niet anoniem. We vragen je je naam op het aanvraagformulier te zetten zodat jouw uitslag persoonlijk. 


1) Als je deze test bestelt geef je toestemming om informatie te delen met de betreffende instanties. (zie ook 
meldingsplicht)
2) Als je deze test doet, stem je in dat we je informatie doorgeven aan instanties die bloeddonoren zoeken voor antistoffen tegen corona als medicijn. 

Speciale privacy voor zelftesten via MijnGezondheidTesten

Voor de producten en/of diensten met vermelding van anonimiteit in de verzending neemt MijnGezondheidTesten.nl de volgende extra maatregelen:

a. Verzending van de testset geschiedt in een blanco briefbusdoos zonder vermelding van het type product;

b. Persoonsgegevens worden niet meegestuurd naar het laboratorium. Ter verzekering van juiste authenticatie van het monster en waarborg van de kwaliteit worden wel code, geboortedatum en geslacht meegestuurd.
Bij de corona testen vragen we je je naam op het aanvraagformulier te zetten zodat je uitslag persoonlijk word. Let op eerder aangegeven meldingsplicht.

 

 

 

Verwijderen van je gegevens

6 weken na het verstrekken van je uitslagen verwijderen we alle gegevens. Jouw gegevens, die je op geheel vrijwillige basis aan MijnGezondheidTesten.nl verstrekt, kunnen op jou betrekking hebben of op een derde, zoals je partner. In beide gevallen zullen de gegevens worden behandeld conform onze privacy richtlijn gebaseerd op de regels van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Wil je dat we eerder dan deze 6 weken je gegevens verwijderen? Stuur ons een mail met dit verzoek: info@mijngezondheidtesten.nl.
 

Beveiliging en Privacy

Maximale technische en organisatorische maatregelen zijn door MijnGezondheidTesten.nl genomen om jouw gegevens te beschermen. Deze maatregelen garanderen een hoog beveiligingsniveau. MijnGezondheidTesten.nl zal regelmatig controleren of de door haar getroffen technische en organisatorische maatregelen voldoen aan het door haar nagestreefde beveiligingsniveau. Zo nodig zal MijnGezondheidTesten.nl aanvullende of vervangende maatregelen treffen. Jouw gegevens worden slechts gebruikt voor zover dit, gelet op de doeleinden van de verwerking van jouw gegevens, toereikend en ter zake dienend is.
 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 

Mail contact

Wij reageren op de mail die je ons stuurt. Let op dat als dit een mailadres is van je werk of een mailadres is waar je partner in kan kijken dit effect heeft op jouw privacy. Wil je discreet mailen; maak dan een tijdelijk nieuw mailadres aan. Onthoud dit mailadres en wachtwoord goed want de uitslag ontvang je hierop. Na het lezen van je uitslagen en je hebt geen vragen meer dan kun je deze mailbox in zijn geheel verwijderen. 
 

Telefonisch contact

Als je ons belt dan zien wij jouw telefoonnummer in ons beeldscherm. Wil je dit niet, stel je telefoon dan zo in dat je anoniem belt. Dit kun je doen door bij instellingen naar je telefoon te gaan en nummerherkenning uit te zetten.

MijnGezondheidTesten.nl verwijdert alle inkomende telefoongegevens en gebruikt jouw nummer niet, tenzij dit met jou wordt afgesproken.
 

Voormelden van je test

Je wilt natuurlijk zsm je uitslag weten. Als je jouw test van MijnGezondheidTesten.nl voormeld via mijn uitslagenportaal dan ontvang je een mail zodra je uitslag bekend is. Deze gegevens zijn voor ons niet inzichtelijk. Onthoud je testcode goed, dan kunnen we met je meekijken mocht je niet bij je uitslag kunnen komen. 

Verstrekken van uitslagen

Je kunt je uitslag inzien via mijn uitslag. Je vult hier je testcode, geslacht en geboortedatum in. 

Beoordeling achter laten

Bij het verstrekken van de uitslag ontvang je van ons een mail met de vraag of je ons feedback wilt geven. Dit zodat we onze diensten en service kunnen blijven verbeteren. Het invullen van de sterren en de feedback is vrijwillig. Naam en mailadres kun je invullen maar hoeft niet. Let hierop je privacy, als wij een voor- en achternaam zien staan halen we dit weg zodat je privacy gewaardborgd blijft. 

Je beoordeling blijft staan tenzij je aangeeft dat je hem verwijdert wilt hebben. 
 

Samengevat doeleinden gebruik van jouw gegevens

MijnGezondheidTesten.nl zal jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

(a) Om online te betalen, voor een bloedafname pakket . Wij werken samen met Sisow, Mollie, Afterpay en PayPal. Je kunt ook kiezen vooraf betalen;

(b) Het toesturen van het bloedafname pakket naar het door jou opgegeven adres. Wij werken met het distributiebedrijf PostNL. Zij verwijderen jouw adresgegevens na 3 weken uit hun systeem. Dit termijn gebruiken we om eventueel een nieuw pakket toe te kunnen sturen als dat nodig is;

(c) Het uitvoeren van een onderzoek/analyse door ons medisch diagnostisch laboratorium STEIN van de door jou teruggestuurde zelfafname. De afnames komen gecodeerd binnen, we vragen je je naam op het aanvraagformulier te zetten zodat je uitslag persoonlijk word. 
1) Als je deze test bestelt geef je toestemming om informatie te delen met de betreffende instanties. (zie ook meldingsplicht)
2) Als je deze test doet, stem je in dat we je informatie doorgeven aan instanties die bloeddonoren zoeken voor antistoffen tegen corona als medicijn.

(d) Het verstrekken van de uitslag van jouw test. Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden;

(e) Wij verzamelen geen anonieme gegevens voor derden;

(f) Cookiebeleid.

 

Wijziging privacy statement

Op de website staat altijd de laatste versie van deze privacy statement. Laatste Versie april 2020

MijnGezondheidTesten.nl

Hofstede 5

2821 VX Stolwijk

67716504

NL857146282B01

info@mijngezondheidtesten.nl

Telefoon: 085-3031599

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder:

Functionaris voor gegevensbescherming: DAS Privacy Protect (020) 6517 517