Wetenschappelijke onderbouwing testen- medische achtergrond


Vanaf 25.03.2020 kunnen wij u de Corona IgA en IgG serologische test aanbieden. In onderstaande tekst vindt u alle gegevens inzake specificiteit en sensitiviteit van de test.
 
Gevoeligheid/specificiteit/kruisreacties
Een gedetailleerde beschrijving van de uitvoering is te vinden in de handleiding (zie bijlage). Vanaf 10 dagen na het optreden van de symptomen kon een gevoeligheid van 100% worden aangetoond met het gecombineerde gebruik van de Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgA) en (IgG). Alleen al met de Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgG) werd een gevoeligheid van 80% bereikt. De specificiteit werd bepaald met stalen van patiënten met andere ziekten en gezonde bloeddonoren en is >98,5%.
In een studie van Okba et al. werden gevoeligheden van 89 - 100% aangetoond voor de EUROIMMUN Anti-SARS-CoV-2 ELISA's (IgA) en (IgG), die ten tijde van de studie nog geen CE-certificering hadden ontvangen. De specificiteit was 87,5 - 95,5 % voor IgA en 83,5 - 97,5 % voor IgG-detectie, afhankelijk van het onderzochte cohort. Op basis van de verzamelde gegevens heeft EUROIMMUN een ontwerp-overdracht van de IgG-kits uitgevoerd, die heeft bijgedragen tot een optimalisatie van de signaal-ruisverhouding. Deze verbeterde versie van de EUROIMMUN Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgG) is CE-geregistreerd.
 

Antigen/kruis reacties

De microtiterplaten van de Anti-SARS-CoV-2 ELISA zijn gecoat met recombinant S1 structureel eiwit van SARS-CoV-2 waaraan antilichamen tegen SARS-CoV-2 in de patiëntenstalen zich binden. Dit antigeen werd geselecteerd vanwege zijn relatief lage homologie met andere coronavirussen, met name SARS-COV. De genetische homologie van SARS-COV en SARS-COV-2 is volgens Lu et al. ongeveer 86%, maar is significant lager voor het structurele S1-eiwit.
 

Relevantie van IgA/Waarom geen IgM?

Om een mogelijke diagnostische kloof tussen directe detectie en serologie te verkleinen of te dichten, werd een anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgA) ontwikkeld. Volgens het MIQ zijn secretorische antilichamen van de IgA-klasse een "essentiële drager van de humorale immuunrespons op het gebied van de slijmvliezen en lichaamsvloeistoffen", waardoor de detectie van diagnostisch belang is om de diagnose te ondersteunen in het geval van vermoedelijke luchtweginfecties. De Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgA) is gebaseerd op recombinant S1 structureel eiwit, analoog aan IgG-detectie, en maakt dus een significant specifiekere detectie mogelijk dan bij de detectie van IgM-antilichamen, die vooral gericht zijn tegen het hooggeconserveerde (N)-eiwit. Het risico om met de Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgA) kruisreactieve antilichamen tegen andere coronavirussen op te sporen is dus aanzienlijk kleiner dan met de IgM-detectie. EUROIMMUN biedt momenteel geen dergelijke IgM-detectie.
 

Snelle testen

Snelle tests op basis van cassettes kunnen enkele technische beperkingen hebben, zoals beperkingen in gevoeligheid of specificiteit (door ontbrekende wasstappen). Zo is de gevoeligheid van snelle tests voor de detectie van anti-SARS-CoV2-antilichamen in verschillende media door deskundigen geciteerd op ongeveer 30%. Om deze reden heeft EUROIMMUN besloten om geen snelle tests aan te bieden voor het opsporen van anti-SARS-CoV2-antilichamen.
 

Belang van de serologie

Voor de detectie van acute COVID-19 infecties is directe opsporing van ziekteverwekkers door middel van nucleïnezuurversterking de aangewezen methode. De gevoeligheid van de directe detectie neemt echter af met het begin van de immuunreactie en de daarmee gepaard gaande vermindering van de virale belasting. De ziekteverwekker kan na ca. 10-14 dagen niet meer betrouwbaar worden gedetecteerd (Liu et al. (2020), waardoor serologische methoden vanaf deze fase als ondersteuning kunnen worden gebruikt. De volgende toepassingen voor serologie zijn beschreven:
 
- Opsporen van infectieketens om voorheen onopgemerkte infecties te identificeren die al lang bestaan of in het verleden hebben plaatsgevonden en om indien nodig maatregelen te kunnen nemen (bron: Europese centra voor ziektebestrijding en -preventie (ECDC) - Technisch verslag - Nieuw coronavirus [SARS-CoV-2]).
- Beslissingsondersteuning voor het ontslaan van patiënten uit de medische zorg (Bron: Europese centra voor ziektebestrijding en -preventie (ECDC) - Technisch verslag - Nieuw coronavirus [SARS-CoV-2])
- Identificatie van contact met de ziekteverwekker of een vroegere infectie met SARS-COV-2 (Bron: Bao et al., Reinfectie kon niet voorkomen bij met SARS-CoV-2 besmette resusapen, bioRxiv 2020.03.13.990226
- Epidemiologische studies in de bevolking (Bron: Robert Koch Institute (RKI) - SARS-CoV-2 Coronavirus Disease Profile-2019 [COVID-19])
 

Immuniteit

RKI-voorzitter Lothar Wieler gaat ervan uit dat op lange termijn ongeveer 2/3 van de bevolking contact zal hebben met SARS-CoV-2 en dat infecties zich niet verder zullen verspreiden wanneer deze drempel wordt bereikt. Intussen is het echter van groot belang dat mensen die al contact hebben gehad met dit virus (zelfs onopgemerkt) worden geïdentificeerd. Volgens de huidige aannames is er geen risico dat deze personen het virus verspreiden of zelf ziek worden (zie Bao et al.).
Helaas kunnen ELISA-technieken niet worden gebruikt om te bepalen of de gedetecteerde antilichamen een neutraliserend effect hebben op een ziekteverwekker. Een dergelijke detectie is meestal alleen mogelijk in de neutralisatietest. ELISA detecteert over het algemeen alle antilichamen die zich binden aan het gecoate antigeen, ongeacht hun functionaliteit. Voor sommige pathogenen kunnen bepaalde beschermingsverklaringen worden afgelegd door de selectie van het antigeen. Voor SARS-CoV-2 is echter nog geen epitoop beschreven dat de synthese van beschermende antilichamen die een betrouwbare immuniteit bemiddelen, in gang zet. In een onlangs gepubliceerde studie (Bao et al., Reinfection could not occur in SARS-CoV-2 infected rhesus macaques, bioRxiv 2020.03.13.990226; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.13.990226) er is aangetoond dat resusapen niet opnieuw geïnfecteerd zijn na een infectie, dus deze gegevens suggereren dat er sprake is van immuniteit. Het bewijs in de mens is echter nog niet aangetoond. In een eerste studie met de EUROIMMUN Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) kon echter een goede correlatie met een neutralisatietest worden aangetoond (zie Okba e.a., SARS-CoV-2 specifieke antilichaamresponsen bij COVID-19 patiënten, medRxiv 10.1101/2020.03.18.20038059). Deze gegevens suggereren dat de gedetecteerde antilichamen kunnen bemiddelen bij de bescherming. Op basis van de door Okba et al. verzamelde gegevens heeft EUROIMMUN een ontwerpoverdracht van de IgG-kits uitgevoerd, die heeft bijgedragen aan een optimalisatie van de signaal-ruisverhouding. Deze verbeterde versie van de EUROIMMUN Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgG) is CE-geregistreerd.
 
In onze testwijzer vind je het advies wel of niet testen. Dit is gebaseerd op het Flowschema an dhr Laaper. De uitslagen kunnen worden, binnen de door de wetgeving toegestane regels anoniem, ten behoeve van de volksgezondheid aan bijvoorbeeld het RIVM worden beschikbaar gesteld.
Met collegiale hoogachting en vriendelijke groet, 

Drs. Michel Laaper, MD  & Dr. Maurice Pelsers Klinisch biochemicus
Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae
Stadionplein 58
6225 XW Maastricht
W: www.medlabstein.nl